Techniki sporządzania odlewów

Odlewanie metali to zawiły proces, angażujący wielu specjalistów różnych gałęzi przemysłu. Istnieje wiele rozmaitych sposobów tworzenia rzeczy metodą odlewania. Taką metodą wytwarza się małe, skomplikowane i precyzyjne części metalowe czy nawet całe bloki silników. W odlewnictwie, bez względu na wybraną technikę, podstawą jest precyzyjna forma elementu. Jeśli bowiem matryca posiada wady, wszelkie powstałe odlewy będą je posiadały. W celu zmniejszenia ryzyka tego rodzaju sytuacji, formy kontroluje się przy pomocy profesjonalnego lasera. Każda forma może również służyć tylko do wyprodukowania ściśle określonej liczby elementów, powodem tego jest szybkie zużywanie się tej matrycy.


tuleje
Zainspirowane przez: alwro.com.pl
Najbardziej precyzyjne metody
Jedną z najbardziej precyzyjnych technik jaką tworzone są odlewy jest metoda ciśnieniowa. Metal umieszczany jest w formie pod wysokim ciśnieniem, co powoduje, że dobrze przylega on do formy i nie powstają żadne nierówności. Odlewanie ciśnieniowe to najlepszy sposób skrupulatnego odbicia matrycy, z uwagi jednak na konieczną specjalistyczną maszynerię do umieszczania metalui stwarzania odpowiedniego ciśnienia, jest to także technika najdroższa. Koszt całego przedsięwzięcia znacznie zwiększa konieczność stwarzania formy po każdym jeje wykorzystaniu. Duże ciśnienie w połączeniu z dużą temperaturą powodują zniszczenie formy po wykonaniu jednego elementu.
1 2